Elementy umowy kredytowej

Umowa kredytowa jest regulowana przez prawo bankowe. W związku z prawnym uregulowaniem tej materii, każda taka umowa powinna zawierać pewne podstawowe, określone prawnie elementy.

Po pierwsze umowa kredytu winna wskazywać strony tej umowy tj. kredytobiorcę i kredytodawcę. Kredytodawcą może być wyłącznie bank, natomiast w roli kredytobiorcy może występować praktycznie każda osoba fizyczna, prawna bądź też jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
Drugą kluczową sprawą w umowie kredytowej jest określenie kwoty, waluty, w jakiej kredyt będzie udzielany, a także terminu i sposobu udostępnienia kredytobiorcy przez bank środków kredytowych. Istotne jest także podanie w umowie celu, na jaki kredyt jest udzielany. Oznacza to, że niemożliwym jest pozostawienie kredytobiorcy pełnej swobody w zakresie dysponowania pieniędzmi pochodzącymi z kredytu.
Umowa kredytowa powinna również wskazywać na zasady udzielania kredytu, wysokość prowizji dla banku oraz wysokość oprocentowania i zasady jego zmiany. Ważnym elementem jest również wskazanie obowiązków, jakie ciążą na kredytobiorcy m.in. obowiązku zwrotu kredytu, zapłaty oprocentowania i prowizji. Umowa kredytu powinna także zawierać postanowienia w zakresie terminu i sposobu spłaty kredytu oraz sposobu jego zabezpieczenia.
Kolejny element umowy kredytu to oznaczenie zakresu, w jakim bank jest uprawniony do kontroli wykorzystania i spłaty kredytu. Każda umowa kredytowa powinna określać również warunki dokonania zmian oraz rozwiązania tej umowy.
Na koniec warto dodać, że jedyną dopuszczalną prawnie formą zawarcia kredytu jest forma pisemna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *