umowa kredytowa

Elementy umowy kredytowej

Umowa kredytowa jest regulowana przez prawo bankowe. W związku z prawnym uregulowaniem tej materii, każda taka umowa powinna zawierać pewne podstawowe, określone prawnie elementy.

Po pierwsze umowa kredytu winna wskazywać strony tej umowy tj. kredytobiorcę i kredytodawcę. Kredytodawcą może być wyłącznie bank, natomiast w roli kredytobiorcy może występować praktycznie każda osoba fizyczna, (więcej…)