Rola banków w gospodarce

Banki są głównym pośrednikiem finansowym w gospodarce. Działalność banków jest kanałem, przez który zmiany na rynku pieniężnym są przekształcane w zmiany na rynku towarowym. Banki są pośrednikami finansowymi, gdyż z jednej strony, biorą depozyty, przyciągając tym samym pieniądze deponentów, czyli gromadzą tymczasowo wolne pieniądze, a z drugiej stronie dają możliwość rozwoju różnym podmiotom gospodarczym (przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe itp.) poprzez pożyczki. Dlatego właśnie, system bankowy jest również częścią systemu kredytów. System ten składa się z kredytu bankowego i poza bankowego, na który składają się instytucje kredytowe. One gromadzą takie środki jak inwestycje, emerytury, ubezpieczenia. Jednak głównymi pośrednikami finansowymi są banki komercyjne. Nowoczesny system bankowy składa się z dwóch poziomów.  Pierwszy z nich to poziom banku centralnego, a drugi to komercyjny system bankowy. Bank centralny – jest głównym bankiem w kraju i to jego zarząd decyduje między innymi o emisji banknotów, która zapewnia stałą płynność. Finanse banku centralnego obejmują gotówkę (banknoty i monety) i pieniądze z banku (rachunki banków komercyjnych w banku centralnym). Bank centralny określa również i realizuje politykę monetarna kraju. Banki komercyjne natomiast to prywatne organizacje, które mają prawo do wniesienia wolnych środków i udzielania pożyczek dla zysku. Zatem banki komercyjne wykonują dwa podstawowe rodzaje operacji: pasywne (depozyty) i aktywne (kredytowanie).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *